Transformation
- inifrån och ut

Våra möten sker fysiskt, via telefon eller som videomöte. Jag jobbar flexibelt kvällar och helger så du behöver inte bekymra dig för att ta ledigt om du jobbar dagtid.


Tillsammans skapar vi ett reflekterande rum. I det rummet skapas förutsättningar för ny kunskap, insikter och perspektiv. Jag tror på ett empatiskt, transparent och samskapande förhållningssätt. Ett öppet och utforskande samtal.


Under våra samtal får du möjlighet att säga dina tankar högt. Jag har frågorna och du svaren. Jag utmanar dig, hjälper dig att reflektera, hitta en riktning, sätta upp mål och att genomföra. Alltid med fokus på vad som fungerar för just dig.


Ambitionen är att hela tiden lyfta blicken. Vrida och vända på värderingar, mål och övertygelser. Att du steg för steg ska utvecklas och hitta motivation till att nå din fulla potential. 


Jag ger inga råd eller lösningar utan har full tillit till att du har kraften och förmågan inom dig. Att leda dig själv framåt i den riktning som är bäst för dig. Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor är mina främsta verktyg.


Jag stöttar dig på vägen i att skapa meningsfull, hållbar och långsiktig förändring – inifrån och ut. Bra för människan. Bra för relationer och bra för företag och organisationer.  Förändring - inifrån och ut.

Steg 1

Syfte och mål

Vi kommer överens om syftet med just din coaching och hittar ramar, verktyg och metoder för hur du kan sträva och gå mot din värderade riktning i livet. Vi sätter upp mål och delmål tillsammans hur du kan uppnå en hållbar och meningsfull förändring.


Steg 2

Ett reflekterande rum

Tillsammans skapar vi ett reflekterande rum.
I det rummet skapas förutsättningar för ny kunskap, insikter och perspektiv. Ambitionen är att lyfta blicken. Vrida och vända på värderingar, mål och övertygelser.


Syfte och mål.

Steg 3

Uppföljning och utvärdering

Vi följer upp och utvärderar delmål och mål som vi satt upp och reflekterar kring det som dyker upp. Målet är att du hela tiden steg för steg ska utvecklas och hitta motivation till att nå din fulla potential.


Steg 4

Långsiktig plan

Vi undersöker och utformar en långsiktig plan för att hålla fast vid nyvunna kunskaper, insikter och erfarenheter. Identifierar vad som kontinuerligt fungerar för just dig och dina förutsättningar.

Långsiktig plan.
Johan Mångsén

Intresserad av coaching?

Jag gillar möten med nya människor och är nyfiken på att höra om dina tankar och utmaningar. Kontakta mig för en kostnadsfri konsultation.