Jag själv kommer
fram till svaren


"Ibland har ett samtal börjat med en viss utgångspunkt för att med hjälp av samtalet hamna någon annanstans, ofta på en mer relevant eller träffande plats. 


Jag har fått ut mycket av samtalen med Johan, dels fördjupade insikter kring var jag befinner mig känslomässigt/existentiellt, dels genom det enkla faktum att jag har kunnat dela med mig av vad jag tänker och känner. I samtalen har det definitivt funnits en aspekt av sokratisk förlossningskonst i det att jag själv kommer fram till svaren med hjälp av rätt frågor från Johan."

 

Måns

Jag kunde tala fritt
utan rädsla för att dömas


"Jag kom till Johan för att få hjälp med att förbättra mitt ledarskap. Blev oerhört imponerad av hans expertis och engagemang. Han gav mig friheten att uttrycka mig samtidigt som han gav vägledning och utmaningar för att hjälpa mig att nå mina mål.


Det jag uppskattade mest var hans förmåga att få mig att känna mig bekväm och stark under hela processen. Johan skapade en stödjande miljö som gjorde att jag kunde tala fritt utan rädsla för att dömas.

Hans positiva attityd och uppmuntran hjälpte mig att hålla mig motiverad och fokuserad på mina mål."


Brandon

Rätt frågor
vid rätt tillfälle


"Johan har ställt rätt typ av frågor vid rätt tillfälle som gjort att jag själv har fått jobba igenom mina tankar och insikter på ett sätt som har varit väldigt värdefullt. Jag tar också med mig metoder som Målkorset både till mig själv privat men också till min omgivning då jag ser värdet i att använda den för att utveckla mina relationer både på arbetsplatsen och privat. 


Samtalen med Johan har varit insiktsfulla och gett mig ett nytt sätt att tänka och reflektera till min roll och mina behov."


Pernilla

Fått mig att tänka
i nya banor.


"Samtalen har vänt och vridit på saker i mitt liv och fått mig att tänka i nya banor. Och jag har fått bättre tålamod och har blivit mer lyhörd. 


Jag har också blivit bättre på att fira när jag har gjort något bra tack vare samtalen. Har aldrig varit personen som firat mig själv och mina egna insatser. Men nu så!


Samtalen med Johan har varit mycket bra. Över förväntan. När man börjar samtala med någon så vet man aldrig om man ska hitta ett samtal som flyter på och som leder framåt men det har det verkligen gjort. Stort tack för det!"


Jessica

Johan Mångsén

Intresserad av coaching?

Jag gillar möten med nya människor och är nyfiken på att höra om dina tankar och utmaningar. Kontakta mig för en kostnadsfri konsultation.