Förflyttande samtal

Vi har alla olika mål vi vill nå, utmaningar som vi strävar efter att övervinna, idéer som behöver utvecklas och tider i livet när vi känner att vi kört fast. 


Coaching är att genom strukturerade samtal hjälpa en annan människa finna sina egna lösningar. Med nya perspektiv och lärdomar både om sig själv och sin situation. Steg för steg - mot ett önskat mål.


Coaching är ett mycket effektivt verktyg bland annat när det kommer till förändringsarbete - både individuellt och i grupp. Ett verktyg som kan hjälpa människor att öka sina chanser att nå sina mål och att ta ansvar för sina egna liv. 


Coaching handlar också om mod. Mod att ställa frågor. Mod att leta efter svaret i sig själv. Lyssna inåt. Utforska, hitta en riktning, sätta upp mål och genomföra. Förändring kräver mod. Den kraften finns inom dig. 


Jag tror på varje individs inneboende handlingskraft och potential. Jag ser det mänskliga samtalet och mötet som plats för växande och utveckling. I mötet med andra kan vi läka, växa och utvecklas.


Är du chef? Alla medarbetare gillar inte förändring. Jag lyfter det positiva i transformation och hjälper er att hitta effektivare arbetssätt samt stöttar ledare i att bli katalysatorer för förändring i företag och organisationer. 

 


Förflyttande samtal

Värdet av coaching:


- 42% Ökad kommunikationsförmåga

- 41% Bättre självkänsla/självförtroende

- 38% Ökad produktivitiet

- 38% Ökad balans I livet

- 35% Ökat välbefinnande

- 33% Ökad arbetsprestation individuellt/team

- 30% Förbättrade företagsledningsstrategier

- 30% Utökade professionella karriärmöjligheter


Källa: ICF Global Consumer Awareness Study 2022

Värdet av coaching.

Skapa meningsfulla resultat


Samarbete med en coach kan skapa medvetenhet om din potential och utveckla dig, på vägen till välbefinnande både på det personliga planet och professionellt.


- Förbättrad kommunikation

- Ökat självkänsla/självförtroende

- Ökad produktivitet

- Optimerad prestation

- Förbättrad balans i arbetslivet


Källa: 2017 ICF Global Consumer Awareness Study

Skapa meningsfulla resultat.
Johan Mångsén

Nyfiken på coaching?

Jag gillar möten med nya människor och är nyfiken på att höra om dina tankar och utmaningar. Kontakta mig för en kostnadsfri konsultation.